Repetitionsutbildning

Efter några år kan det vara klokt att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper, vilket bidrar till större riskmedvetenhet och säkrare förare. Även de som inte kör truck, men arbetar i truckens arbetsområde har stor nytta av truckförarutbildning repetition. I standardupplägget ingår utbildning med teori 3 timmar.

​Kursinnehåll repetitionsutbildning standard

​Truckförarutbildning repetition varvas med föreläsning, grupparbete med övningsuppgifter och praktikfall.

Vi går igenom områdena godshantering, daglig tillsyn, trafik & säkerhet och lagar & föreskrifter.

​Ni kan givetvis få innehållet skräddarsytt med både teoretiska och praktiska moment om så önskas.
Kursstart: Efter överenskommelse.

Repetitionsutbildning enligt AFS 2006:5

"Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler."