Utbildning om personligt fallskydd

Här lär du dig allt du behöver veta om personligt fallskydd. När den skall användas och hur den skall användas. Fallskyddsutbildningen börjar med teori och avslutas med praktik där du får öva på firning och räddning av annan person.

I Windings fallskyddstutbildning får man både teoretisk och praktisk kunskap. I teoridelen går vi igenom allt man skall kunna innan man ger sig upp på hög höjd. I den praktiska delen hur vi använder utrustningen på rätt sätt, känna hur det är att hänga i selen och man får även rädda en kamrat. Upp emot en tredjedel av alla arbetsolyckor i Sverige utgörs av fallolyckor. På landets byggarbetsplatser är de den vanligaste typen av olycka.

Fallskyddsutbildning är en förutsättning om man vill bidra till ökad säkerhet, färre olyckor och förbättrad effektivitet på en arbetsplats där man använder fallskyddsutrustning. Vår fallskyddsutbildning utgår från arbetsmiljöföreskrifterna AFS 1981:14, 2001:3, 2006:6 och BS8454:2006. Som användare av fallskyddsutrustning ger det en fallskyddsutbildning med nödvändiga kunskaper om både hantering och säkerhet genom fallskyddsutbildningens teori och praktiska moment. Efter avslutad fallskyddsutbildning ska deltagarna känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Vi på Windings har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra fallskyddsutbildningar.​

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift. 

Windings utbildningar kan tas på flera orter i norra och södra Småland samt Halland och Skåne.

Kursupplägg fallskyddsutbildning

​Vi går igenom:

Varför behövs fallskydd?

Fallskyddsutrustning och hur den används

Om olyckan ändå händer

Din riskbedömning innan höjdarbete.

Praktisk firning inkl. räddning.

Fallskydd-påbyggnad räddning

Påbyggnadsutbildning där vi går igenom hur räddningsutrustningen fungerar, skapa förankringspunkter, prioritering vid olyckstillbud, hur man genomför enklare räddningsinsatser och utföra räddning från säker plats. Utbildningen börjar med teori och avslutas med praktik. Kurstid 3 timmar. Utbildningen följer AFS 2001:3 §10

Lift och fallskyddsutbildning finns även digital där teorin görs som självstudie på webben innan man kommer till oss för teoriprov och praktik. Se mer info i boka utbildning.