Brandfarliga Arbeten utbildning för ökad brandsäkerhet

Brandfarliga Arbeten utbildning är en ny och modern utbildning som är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och riktar sig till alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Brandfarliga Arbeten utbildning ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Vår brandfarliga arbeten utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift. 

Windings utbildningar genomförs på flera orter i norra och södra Småland samt Halland och Skåne.

Innehåll:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

En modern och bransch anpassad utbildning


Medlemsföretagen och branschföreningarna SVEBRA samt Sveriges Byggindustrier som är de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten. Skapa en modernare, mer bransch anpassad modell av utbildningen som följer försäkringsbolagens villkor samt att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå är syftet med den nya Brandfarliga Arbeten utbildningen. Vi ser därför en vinning för alla parter på grund av detta.


En utbildning som är bransch anpassad.


Med ett nytt upplägg kan deltagarna få en möjlighet att öka sina grundkunskaper och fördjupa kompetensen för just dennes arbetsplatser.


Kostnader


Utbildningen Brandfarliga Arbeten är ett bransch ägt koncept som har ett fokus på att tillhandhålla ett koncept för arrangörer till ett fördelaktigt pris.


Ger en stor möjlighet till bransch påverkan för intressenter.


Medlemmar i flera branschföreningar har skapat Brandfarliga arbeten utbildningen och dessa äger samt utvecklar utbildningen.


Mångfald och utveckling


Det ska finnas alternativ på marknaden som ser till att de försäkringsvillkor som ställs, att en kvalitet hålls och som följer de regler samt lagar som finns. Detta ser SVEBRA och Sveriges Byggindustrier som en självklarhet. För allas bästa intresse så skall en utbildning ständigt utvecklas av och för utföraren.

Brandfarliga Arbeten utbildning


Brandfarliga Arbeten utbildningen är bransch anpassad samt bransch ägt och framtagen av SVEBRA samt Sveriges Byggindustrier. Utbildningen ger dig samma behörighet som Brandskyddsföreningens koncept ”Heta arbeten” och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren.

Den utvecklas ständigt av och för utföraren samt att den registreras i ID06 kompetensdatabas. Den följer också en gällande utbildningsplan och ger er ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Från en godkänd utbildning som genomförs på en dag (6,5 timmar) får ni ett certifikat som är giltigt i fem år.