Ansvarsutbildning

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig.

Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier hämtade från verkligheten. Kurslitteratur ingår.​

Kursinnehåll ansvarsutbilding

​Lagar och föreskrifter

Ansvarsfrågor för truck

Ansvarsfrågor för lift

Ansvarsfrågor för travers

Praktikfall

​Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5

​”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert."