Arbete på väg

Arbete på väg 1.1 1.2 1.3 och 2.1

Målgrupp

Utbildningen Arbete på väg nivå 1 & 2 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

Utbildningen genomförs som självstudie på webben.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Nivå 1 uppdateras efter 15 månader och  

Nivå 2 uppdateras efter 5 år.

 

Delar av innehåll

 • V2-principen (Varna, vägleda och värna) går som en röd tråd genom utbildningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende, hastighet
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
 • Sin egen riskanalys
 • Kunskap om vilka lagar som styr, bl.a. AML (arbetsmiljölagen) och dess föreskrifter
 • Ansvar och roller vid ett vägarbete
 • Definitioner av de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Lyktor och vägmärken tillåtna på fordon
 • Fordons placering på väg
 • Skyddsanordningar, TMA
 • Arbete från arbetsplattform
 • Prov

Självstudietiden är ca 4-6 timmar och kursstart sker löpande. Boka denna utbildning genom mail till bokning@windings.se eller ring oss på 0370-82655.