Liftutbildning för säkert liftanvändande

Liftar används på allt fler arbetsplatser i Sverige och för att förebygga risker och olyckor kräver Arbetsmiljölagen att arbetstagare har liftutbildning för säkert liftanvändande. Windings liftutbildningar följer SS-ISO och Liftläroplanen (LLP) som bidrar till att du blir säker och riskmedveten i arbetet med lift.

I Windings liftutbildning får du både teoretisk och praktisk kunskap inom lift- och fallskydd. Detta bidrar till att deltagarna efter avslutad utbildning ska känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Vi på Windings har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra liftutbildningar och fallskyddsutbildningar.

Kursupplägg lift-fallskyddsutbildning

​Teori: vi går igenom konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar och arbetarskydd, varför behövs fallskydd?, fallskyddsutrustning och hur den används, om olyckan ändå händer och din riskbedömning innan höjdarbete.

Praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele.

Kurslängd: en dag.

​I utbildningen ingår:

Teoriböcker

Teoretiskt och praktiskt slutprov

Utbildningsbevis

Fika och lunch. (gäller utbildning hos oss)

​Vår liftutbildning följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP) och bidrar till att ni får en säkrare och effektivare användare

Kontakta oss om du vill boka liftdelen separat.

​Kursstart: Hos oss i Värnamo 2 ggr/månad.


Repetitionsutbildning

Inom lift och mobila plattformar är det krav på repetition efter 5 år. Vi har löst det genom att integrera dem med repetitionsbehov i de ordinarie utbildningarna. Har du behovet så kontakta oss så löser vi det.