FH - HLR

Vår utbildning i Första hjälpen, eller akut omhändertagande, riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar eller organisationer.

I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet vid en nödsituation och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7.

Kursens innehåll

​Målet med utbildningen är att skapa kunskap och handlingskraft att våga agera i en ovan situation, när någon eller några drabbas av olycks- eller sjukdomsfall.

​Den här kursen vänder sig mest till vuxna men finns även att få till barn. Kursen är både teoretisk och praktisk och tar upp bl.a:

​Vad kan man själv göra innan ambulansen kommer?

Vad händer när man ringer 112?

Vilken ambulansberedskap finns i ditt län?

Att arbeta enligt L-ABC

Hjärt-lungräddning med AED

När någon satt i halsen.

Hur lägger man i stabilt sidoläge?

Hur lägger man ett tryckförband?

Hur agerar man på en trafikolycka?

Hur agerar man vid skallskador och nackskador?

Hur agerar man vid frakturer i armar och/eller ben?

Hur agerar man vid förgiftning?

Hur agerar man vid elolyckor eller brännskador?

Hur agerar man vid de vanligaste sjukdomstillstånden, tex hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Epilepsi?

Hur kan arbetsmiljön säkras innan olyckan är framme.

​Beroende på vilken verksamhet ni bedriver så har vi möjlighet att skräddarsy den efter era behov.

​Våra utbildare

​Alla våra utbildare arbetar som specialistsjuksköterskor inom ambulans & akutmottagning och har stor erfarenhet från en rad olika situationer där människor drabbats. Vi berättar mycket om det vi varit med om under våra utbildningar och kan på så sätt förstärka deltagarens nyvunna kunskaper.

Kursstart: efter överrenskommelse.