FH - HLR vuxna

Vår utbildning i Första hjälpen, eller akut omhändertagande, riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar eller organisationer.

I den här utbildningen går vi igenom hur man ger första hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet vid en nödsituation och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7.

Kursinnehåll

​Den här utbildningen innehåller hjärtlungräddning samt genomgång av hjärtstartare. Deltagaren övar praktiskt på HLR docka samt hur en hjärtstartare fungerar. Vi går även igenom tidig defibrillering, larmrutiner och vad är ett hjärtstopp?

​Våra utbildare

​Alla våra utbildare arbetar som specialistsjuksköterskor inom ambulans & akutmottagning och har stor erfarenhet från en rad olika situationer där människor drabbats. Vi berättar mycket om det vi varit med om under våra utbildningar och kan på så sätt förstärka deltagarens nyvunna kunskaper.