ADR 1.3

Utbildning för personer delaktiga i transport och förflyttning av farligt gods.

ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olycka.

Utbildningen genomförs som självstudie på webben.

Utbildningsinnehåll:

  • Allmänna bestämmelser
  • Lagstiftning
  • Risker med farligt gods
  • Transporthandlingar
  • Krav på märkning-etiketter
  • Risk och miljömedvetande
  • Första hjälpen
  • prov

Utbildningen följer SFS 2006:263

Självstudietiden är ca 4-6 timmar och kursstart sker löpande. Boka denna utbildning genom mail till utbildning@windings.se eller ring oss på 0370-82655.