ADR 1.3

Utbildning för personer delaktiga i transport och förflyttning av farligt gods.

ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olycka.

Utbildningen genomförs som självstudie på webben.

Aktuella yrkesgrupper:

 • Lagerpersonal
 • Mottagare och lastare av farligt gods
 • Truckförare
 • Speditörer
 • Mottagare, fyllare och lossare av farligt gods.
 • Industri och produktionspersonal.
 • Förare som transporterar farligt gods med värdeberäknad mängd på max 1000 poäng (tex. lastbilsförare och paketbilar)
 • Utfärdare av transportdokument

Utbildningsinnehåll:

 • Allmänna bestämmelser
 • Risker med farligt gods
 • Lagstiftning
 • Transporthandlingar
 • Krav på märkning-etiketter
 • Risk och miljömedvetande
 • Första hjälpen
 • prov

Utbildningen följer SFS 2006:263

Självstudietiden är ca 4-6 timmar och kursstart sker löpande. Boka denna utbildning genom mail till bokning@windings.se eller ring oss på 0370-82655.