Utbildning Heta arbeten för ökad brandsäkerhet

Windings utbildning Heta arbeten vänder sig till dig med arbetsuppgifter som uppvärmning eller gnistbildning, exempelvis lödning, skärning och svetsning för att nämna några. Utbildning Heta arbeten ger den säkerhetsmedvetenhet som krävs vid brandfarliga Heta arbeten för att arbeta förebyggande och minimera risk för brand eller annan skada.

Du som är utsedd till att vara tillståndsansvarig (brandskyddsansvarig) vid Heta Arbeten ska ha minst samma utbildning som hetarbetaren och brandvakten. Heta arbeten genomförs av instruktörer godkända av Brandskyddsföreningen Sverige och omfattar sju lektionstimmar inom följande block:

​Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor

Organisation och ansvar

Brandkunskap

Förebyggande åtgärder

Brandfarlig vara samt EX-miljö

Tätskikt – Tak, väggar och balkonger

Praktik

Praktiken består av övning med handbrandsläckare och hantering av gasflaskor vid brand.

​Kursdokumentationen består av handbok samt tillstånd/kontrollista för tillfälliga Heta Arbeten.